Test

Welkom op Lezenswaard.be

Logo met driehoek

"Ein Haus ohne Bücher ist wie ein Zimmer ohne Fenster" -Heinrich Mann

"Alleen in mijn gedichten kan ik wonen" -Jan Slauerhoff

www.Lezenswaard.be (in EN: "Worth Reading") is a handy international selection of poems & excerpts of prose in Dutch, English, French, German, etc.: click e.g. English-Poetry. Happy reading!

www.Lezenswaard.be is een handzame internationale keur van lezenswaardige gedichten & prozafragmenten in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en andere talen. Veel leesplezier!

"Kon de tijd maar / stil blijven staan / dan ving ik hem / in dit gedicht / en liet hem / nooit meer gaan" (G.V.)

INDEX: You can retrieve an author's NAME, a TITLE or a three to seven word QUOTE by entering it in the "SEARCH" field at the upper right corner of this screen. Every time you click "Home", another "Today's Special" (a text at random) is shown on the left side of the Homepage. The authors mentioned are ALL obviously good, = very good, = outstanding, = top/very best. 3,250 authors selected, 2,000 regular readers from all over the world. Only for NON-COMMERCIAL, personal or educational fair use. The NL, EN, FR & DE texts (Microsoft word) are authentic and are the copyright of their respective owners. All texts shown were available online before incorporation. Any statements or opinions expressed in this anthology reflect the views of the author alone. The contents of this website vary continuously: please use the "CONTACT" button for having a notable text/translation added or if the authorship of a text is wrongly indicated. If the origin of a text is unclear, the presumable author's name is followed by a question mark. The editor/webmaster, De Meester ZAJ ©, will remove/modify a text of an author on demand. SELECTION CRITERIA: Formal beauty (e.g. Byron, Eichendorff), Emotional intensity (Mauriac, Elsschot), Mood creation (Nijhoff, Wordsworth), Narrative skill (García Márquez, Walschap), Social relevance (Adler, Camus), Humour/Blues (Goldoni, Theognis), Metaphysical power (Hesse, Blake), Playful sensuality (Louÿs, Van Der Merwede), Nonsensical/Surrealistic value (Lear, Rimbaud) or Universal appeal (Shakespeare, Goethe). Lezenswaard Facebook Lezenswaard on FB

Dinner-plate

Today's special

SCHOOLEMAN, Abraham


Een liedje van Koppestok , de veerman

In naam van Oranje, doe open de poort!

De watergeus ligt aan de wal:

De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord

Hij vordert Den Briel of uw val

Dat is het bevel van Lumey op mijn eer

En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer,

De watergeus komt om Den Briel!

De vloot is met vijfduizend koppen bemand,

De mannen zijn kloek en vol vuur.

Een ogenblik nog en zij stappen aan land,

Zij wachten bericht binnen 't uur;

Gij moogt dus niet dralen, doet open die poort,

Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord

Bezit van de vesting Den Briel!

Komt, geeft de verzek'ring, 'k moet spoedig terug

De klok heeft het uur reeds gemeld.

Ik zeg 't U, geeft gij mij de sleutels niet vlug

Dan is reeds uw vonnis geveld.

De wakkere Geuzen staan tandenknarsend daar.

Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar.

En zweren: "Den dood of Den Briel!"

Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen

En spreekt over Koppestocks last:

"De stad in hun handen of anders de dood"

' t Besluit tot het eerste staat vast!

Maar nauw'lijks is hiermee de veerman gevleid,

Of Simon de Rijck heeft de poort gerammeid

En zo kwam de Geus in Den Briel!