Test
Download document

ANONIEM


Karel ende Elegast
…..
So lange lach si hem an,

Dat hi haer seggen began,

Dat hi haers broeder doot hadde gesworen;

Ende te dien waren vercoren,

Souden daer cortelike comen.

Hi gincse haer bi namen nomen,

Hoe si hieten ende wie si waren,

Die den coninc wilden daren.

Dit hoorde algader Elegast,

Ende hielt in sijn herte vast.

Hi peinsde, hi soude brengen voort

Die ondaet ende die moort.

Als dit die vrouwe hoorde,

Si antwoorde na den woorde

Ende seide: ‘Mi ware liever vele,

Dat men u hinge bi der kele,

Dan ic dat gedogen soude!’

Eggeric sloech also houde

Die vrouwe voor nase ende mont,

Dat haer dat bloet ter stont

Ter nase ende ten monde uut brac.

Si rechte haer op ende stac

Haer anscijn over tbedde boort.

Elegast hi treckede voort

Ende croper liselike toe.

In sinen rechten hantscoe

Ontfinc hi dbloet van der vrouwen,

Omdat hijt wilde laten scouwen

Diet den coninc te voren brochte;

Dat hijs hem verwachten mochte.

…..