Test
Download document

VISSCHER, Roemer

Allerlei meisjes


De meisjes op de Nieuwendijk zijn goed,
die van ‘t water hebben lustige zinnen
in de Warmoesstraat dragen ze hoge moed,
in de Kalverstraat doen ze niet dan spinnen,
op de Burgwal wonen die waardig zijn om beminnen,
op de Dam daar hebben ze blozende kaken,
maar in de arm mogen zij mij meest vermaken

Als ghy vande doodt sult zijn verbeten


Als ghy vande doodt sult zijn verbeten,

Dan sal men u lichaem niet meer toemeten,

Dan alleen een plaetse van seven voeten:

Dus als ghy by u Liefken zijt gheseten,

Wilt maken goedt chier met drincken en eten,

Met danssen, met boerten, met spelen en toeten,

Waerom wilt ghy soo neerstich wroeten,

Om wijsheyt te leeren, of rijckdom te verwerven?

Solon en Cresus zijn doodt, en ghy moet sterven.