Test
Download document

DEN BRABANDER, Gerard


Lied

Wanneer ik loop danst in mijn vlees

de dode boom van mijn skelet.

Wie schiep naar zijn bizarre wet

mij deze dood in eigen vlees?

Hef ik het hoofd, zingt scherp gewet,

zingt wars van dood en wars van vrees

het drieste lied van bloed en vlees

en parelt over dood en wet

en zingt van deze dode boom

met blinde keel de kleine vreugd

van droombeest aan de oeverzoom,

van duiker in de waterdeugd

en zingt verblind van drift en jeugd

en droom.


Nocturne

Wuft de handschoen; wuft het klein gebaar;

wulps de mond en ’t licht in d’ ogekieren;

wolvenbeet de bont om ’t blonde haar:

vrouwen zijn de wonderlijkste dieren…

Bidt de mond de appelbeet te vieren;

wijkt de blik te wimper voor gevaar;

waait de scheemring over lustrivieren;

wenkt het lied over de nachtgitaar;

beeft het woud onder de roep der stieren;

wiegt de slang — de melodie gewaar —

weiflend over spleten zich en wieren:

schrijft de vleermuis met nerveuze zwieren

mij de wil voor van de tovenaar,

die ik met een schreeuw in u ervaar.