Test
Download document

CRUL, Cornelis


Zonne, mane ende tfirmament

Z onne, mane ende tfirmament,

Looft hem, ghij sterren ende alle planeten;

Blicxem, dondre, uuten wolcken ghesent,

Doen ons die moghentheit des Heeren weten.

Dlicht, duysternisse, alle hooghe secreten,

Reghen, wint, dau, mist, haghel, sneu, ijs,

Berghen, dalen, dafgronden om meten,

Vier, water, lucht, aerde gheeft lof en prijs;

Cruyden, vruchten, elcken boom oft rijs,

Alle metalen, gemmen, hoe vaste ghestaect,

Loven, dancken en maken ons wijs

Hoers scheppers werek, dwelc niemant en laect,

Want zijn handen hebben dit al ghemaect


Compt, helpt mij, Heere

Compt, helpt mij, Heere, oft herte berst

Overmidts de benautheit, die ick gedooghe.

Recht ligh ick, als tusschen twee steenen geperst,

Niet wetende werwaerts dat ick mij pooghe

En keerdy tot mij niet u goddelick ooghe,

Lasen, ick moet in der hellen beneden.

Ick sie mijn vianden geclommen hooghe,

Sij sullen mij onder huer voeten treden;

Catijvelick quellen zij alle mijn leden.

Rasch, Heere, helpt mij, tis meer dan tijt.

Vecht teghen mijn strijders ten daghe van heden;

Laet mij niet langher in dit verwijt.

Salveert mij, want ghij de verlosser sijt.