Test
Download document

CARMIGGELT, Simon

Het lillend leed

…..

Dokter Baanbruller had professor moeten worden, want hij wist alles. Hij werd het niet, door intriges. Een wrange trek kwam uit zijn nob'le mond sluipen. Was hij vroeger opgeruimd fluitend bezig met zijn pestratten en zijn choleracultures - nu zweeg hij balsturig. Zijn kloeke mannelijke nek boog naar de grond. Hij liep als iemand die eens een kwartje gevonden heeft en nu telkens kijkt, of er soms weer een ligt. Zijn baard hing moedeloos, zijn blik stond droef en grammig. Het was zijn levensknak. Bij moeder aan 't theeblad barstte hij vaak in hol gelach uit. Maar dan opeens weende hij, als vroeger. 'O moeke, 't is zo gemeen.' De oude, zwaar bevleesde vrouw borg dan dat bemind hoofd ergens weg. 'Stil Wim', luidde haar warm bescheid, 'ik weet wel dat jouw marmotten veel briljanter stierven.

…..

Gedundrukt

…..

Het café aan de Herengracht had vier stoelen en twee tafeltjes buiten staan. Nauwelijks een terras. Maar je werd er, na een tijdje, wel degelijk bediend door een wat stuurse waard, die verrassend goede koffie schonk. Ik zat er eerst alleen, want het weer was niet zonnig doch pruilde, op de rand van een huilbui. Daarom liepen de mensen voorbij. Maar na een minuut of tien ging er toch een man aan het andere tafeltje zitten. Het woord ‘heer’ wordt in Amsterdam alleen nog ironisch gebruikt door taxichauffeurs. ‘Dag heer.’ Toch wás hij er een, zij het zonder een zweem van nutteloos deftig vertoon. Hij leek me een beetje bejaarder dan ik, maar hij miste de chagrijnigheid waarmee veel oude mannen hun niet langer gehonoreerd gelijk door het leven vervoeren. Hij had – integendeel – kleine binnenpretjes zonder voor mij waarneembare aanleidingen. Ze kwamen uit hemzelf en gingen gepaard met een trekje om zijn mond en een zacht, snuivend geluid dat uit zijn neus kwam. Hij bestelde een jong klaartje, waarvan hij niet gulzig dronk doch nippend proefde. Hij wist hoe het moest.

…..