Test
Download document

BOUAZZA, Hafid

Paravion

…..

Onzichtbare koperslagers sloegen het metrum van een ongehoord gedicht. De geur van zaagsel en citroenhout kwam als de geur van nieuwgeboren leven uit de hoek van het timmermansgilde. Caleidoscopen dansten verblindend in de kiosken van juweliers.

…..

In groene valleien waar anemonen bloeiden, hoedde een oude herder zijn schapen en schramde met zijn schalmei de frisse stilte.

De echo floot terug. Aan de Narvelzee haalde de visser zijn netten op die zwaar waren van lijken en spartelend zilver. Overal rondom hem dwarrelden witte uilen en vroegen ‘hoehoe’, een veel droeviger gezang dan het geluid van de geitenbellen.

In de mirage werd Paravion geboren, een spel van trillende lijnen en zwemmende kleuren. De kerktorens zwegen tegen een achtergrond van gebochelde wolken, de klokken waren oud en uit het nauwelijks zichtbare verleden hoorden zij als een kinderherinnering hun geschal als het geluid van de geitenbellen.

…..