Test
Download document

RAES, HugoDe Vlaamse reus

…..
Toen begon de telex te ratelen, er krulde een lichtgroen lint uit. Hij liep erheen, en scheurde het af. Het was of hij naar een rotsblok in zijn handen stond te staren, of een kei die daar onverwacht in was komen te rusten. En toen drongen de letters tot hem door: India en Pakistan uitgeroeid 600 miljoen mensen vergiftigd gelijktijdige bekendmaking door president USA en premier USSR 12 u Greenwich Mean Time….

Hij duizelde, greep zich vast aan de daverende telexmachine die het afschuwelijke bericht uitletterde en riep iets onverstaanbaars. De twee collega's die bij hem waren, vlogen naar de telex en lazen verstomd het verder uitgetikte bericht: ….de twee grootste wereldmachten hadden na een geheim topoverleg besloten het niet meer met hulp te lenigen leed van India te beëindigen.

…..