Test
Download document

BRACKE, DirkBlack
…..
'Geef me een aansteker' zei X. CMM rekte zijn lichaam en haalde een aansteker uit zijn broekzak. X knipte de aansteker aan en gleed met de vlam langzaam heen en weer over de gebroken middelvinger. Gek van pijn spartelde de Panther met zijn benen. Mavela rook de stank van verbrand vlees. Ze wilde slikken maar haar keel was droog. Vanonder haar wimpers zag ze hoe Justelle zonder met de ogen te knipperen bleef toekijken en ze dwong zichzelf om even roerloos de marteling te volgen. 'Hou op!' De kreet van Daphne sneed door het stille metrostation.

…..