Test
Download document

ALBE

Hier sterft de tijd

Hier sterft de tijd, hier sneven de seizoenen

en aarzelend wekt de wind in kruin van olm en es

een zucht, o sterfelijk geluid, o harde bres

in 't luideloze ruisen van miljoenen

blaren, geborgen stilte van gestorven

geslachten, uitgebloeid tot as en eeuwge rust.

'k Vertreed de duffe zwam van zin en lauwe lust

en veins dit vlees, dit hart weer onbedorven,

schoon ik mij in dit Eden weet gelijk

een welkend blad in 't ruisen der miljoenen,

bereid ten val en steeds in uw bereik,

o tijd, die tooit vergeefs met weidse praal

de ijle duur der vliedende seizoenen...

doch uit uw as bloeit eeuwig Groenendaal.