Test
Download document

VISSCHER, Roemer


Allerlei meisjes


De meisjes op de Nieuwendijk zijn goed,
die van ‘t water hebben lustige zinnen
in de Warmoesstraat dragen ze hoge moed,
in de Kalverstraat doen ze niet dan spinnen,
op de Burgwal wonen die waardig zijn om beminnen,
op de Dam daar hebben ze blozende kaken,
maar in de arm mogen zij mij meest vermaken


Als gij van de dood sult zijn verbeten


Als gij van de dood zult zijn verbeten,

Dan zal men uw lichaam niet meer toemeten,

Dan alleen een plaats van zeven voeten:

Dus als gij bij uw Liefke zijt gezeten,

Wilt maken goede sier met drinken en eten,

Met dansen, met boerten, met spelen en toeten,

Waarom wilt gij zo neerstig wroeten,

Om wijsheid te leren, of rijkdom te verwerven?

Solon en Cresus zijn dood, en gij moet sterven.