Test
Download document

FAES, Johannes (TOURIST LEMC)

Koning liefde

Gun me de tijd te reflecteren , "Le bilan "
B en ik blij waar da 'k nu sta in 't leven
Twijfels , een vraag stellen en blijven leren
Fouten goe d maken en het tij proberen keren

Want ik heb gekwets t , belogen , vals ge speeld
Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect

Ik kon het steken op mijn omgeving , allemaal piranha s
Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb , paljas
Liefde , abstract begrip toen zeker en , voor te houden van
Moeten we genoeg moed hebben , schat , vergeef me

Ge hebt mij geleerd wat ik weten moest
Het leven is te precieus om te zeggen
Je m'en fous


Kan alleen maar geven, wa 'k te bieden heb
Kan alleen maar zeggen 't weinige da 'k weet
Ik heb zitten marchanderen, opportunist
Maar met de liefde onderhandel je nie

Stilte alstu, ik pluk wat aan mijn memoires
' k denk aan alleman die zich in mij n borstkas ophoudt
Ik zie een vriendschap nog altijd even levendig
maa r ik blaas hier en daar het stof van verkleurd papier
't ja zo gaat da, vrienden komen en gaan

En ontgroeide ook de leefstijl da s normaal
Ik ging zowel met de zotste als de beste legionnair s
Jeugd van de stad , verhalen van de wijken

'k hem nooit gezeg d hoe van belang da ze voor mij waren
Maar ze hebben me mee gevormd tot wie ik nu ben
Ik volg de wijsheid , luister naar z ij n woorden
Keuzes maken , zaken die bij 't leven horen


Kan alleen maar geven, wa 'k te bieden heb
Kan alleen maar zeggen 't weinige da 'k weet
Ik heb zitten marchanderen, opportunist
Maar met de liefde onderhandel je nie

Op zoek naar stilte , maar krijg ze niet te pakken
Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring
Ac, hoe oud ben ik nu, en ik weet nog altijd nie veel meer
De nonchalance die ik probeer te laten zit er nog altijd in
Ik maak steeds fouten, paradeur da 'k ben
'k hoop da 'k de mensen rondom mij toch ook iet s goed te bieden he b
De waardevoller da 'k word hoe meer waarde da k kan delen

En mag dat toch juist het ware geluk wezen

Kan alleen maar geven, wa 'k te bieden hem
Kan alleen maar zeggen 't weinige da 'k weet
Ik heb zitten marchanderen, opportunist
Maar met de liefde onderhandel je nie