Download document

KIPLING,Rudyard
The Appeal


If I have given you delight

By aught that I have done,

Let me lie quiet in that night

Which shall be yours anon:


And for the little, little, span

The dead are born in mind,

Seek not to question other than

The books I leave behind.


Het verzoek

Als ik jullie vreugde heb geboden

door om 't even wat ik heb gedaan,

laat me dan rusten in de nacht

die weldra de uwe is voortaan:


en voor de kleine, korte tijd

dat aan de doden wordt gedacht,

stel dan louter en alleen in vraag

de boeken die ik achterlaat.


Vertaling: Z. DE MEESTER