Test
Download document

SIERKSMA, Fokke


Liefde

In nacht na nacht zal ‘k tot u komen,

en buigend over uw gelaat,

mij steeds weer sidderend bezinnen,

hoe schaduw tuss’ ons ogen slaat.

Ons blijft het in elkaar verstromen

der wateren ontzegd

met de eigen ziel, met ‘t ander lichaam

op ’t kruis van dit bestaan beslecht.