Test
Download document

GEBBINK, Katja


Als je moppert om het weer

Als je moppert om het weer

Je tong breekt keer op keer

Als je bladdert van het zeuren

Van het zeiken en ‘t treuren

Als je niet meer zingt in bad

En je seks zit in de klad

Als je zuigt en bibberpraat

En je van de toren blaat

Als je ego grote bellen blaast

En je langs de kanten raast

Als je graaft en laaft en tettert

Zonder adem, ongeletterd

Lees dan eens wat mooie woorden

Luister naar wat Bach-akkoorden

Want de regen is een zegen

Kijk de tuin roept, 't kwam gelegen

En wat anderen zeggen zal wel wezen

Beter nog wat zomers sjezen

Met of zonder grijze luchten

Onverkwikkelijk nederig zuchten

Want de dag is je gegeven

Pak het mooiste uit je leven

Overgiet t met het zoete

Lak je nagels, crème je voeten

Loop langs kaars-verlichte wegen

Stans het lege, als een pregen

Dus vervat en ga als kinderen

Zing het kleine, min de hinderen

Struikel en ga lachend verder

Wees een hoeder en een herder

Laat het weer maar aan de Goden

En bewaak je kleine noden


Ik heb geen niks

Ik heb geen niks

Ik heb geen barst

Ik heb geen God en geen bagage

Ik heb geen zomers en geen mist

Geen zonnegroet, geen blamage

Ik kan niet lachen en niet huilen

Niet vallen en niet staan

Ik kan niet loensen en niet zoenen

Ik kan niet graven in bestaan

Ik wil niet laten en niet vrezen

Niet blaken en niet zijn

Ik wil niet zakken en niet zwetsen

Ik wil niet pruilen in venijn

Ik moet dus schuren langs de normen

En verdwalen langs de lijn

Ik moet het moeten leren laten

Ik moet het laten simpel zijn


Dag psycholoogje


Dag mevrouw, dag psycholoogje gehuld in sigarettenas

Dag lelijk pand, homemade filosoofje

met uw blik als een moeras


Dag mevrouw de zielenknijper

gekleed als radeloos behang

Ik laat uw modder vlug weer lopen

en krabbel een gedicht in het gedrang


Waar u mij wilt laten praten

terwijl uw aura zwijgt als stenen

Weet ik mijn woorden weg te laten

en tik mijn aftocht tegen uw schenen


Dag intake hulpverlenerslandje

met uw kwelende betoogje

De vrieskou wacht, daar gaat uw klantje

Dag zielsonterend misproloogje


Besmuikt trompetter


Schalde daar een letter

van een vals besmuikt trompetter

vielen daar wat scheve woorden

naast niet misverstane akkoorden


Nog vóórdat alles was gelezen

en we angstig zouden vrezen

kropen beesten van plezier

stil de inkt van het papier


We bleven lachen en verbazen

staken fik in wat we lazen

want we zijn geen marionetten

te besturen, te beletten


Nou, we hebben veel bagage

die brengt kracht boven ravage

niemand kan dus macht bestieren

en wij, wij blijven leven vieren


Het water geeft, het water neemt

…..
We kunnen niet meer groter teren

we kunnen niet meer verder gaan

we moeten onze schreden keren

heel nederig en stiller staan