Download document

DE MEESTER & VANDEVEEGAETE, Niek & Katrien (OKRA)Wat te doen met je pensioen

…..
Er is dus geen pensioenkas die leeg kan geraken. Heel wat mensen denken dat de kas leeg zal zijn tegen de tijd dat zij aan de beurt zijn. Deze redenering wordt ook nog eens in de hand gewerkt door een onophoudelijke stroom aan alarmerende berichten in de media. Toch staat het systeem wel wat onder druk. Er is immers een brede generatie babyboomers die in de komende jaren met pensioen gaat. Dat is een grote uitdaging, mar niet onoverkomelijk. Het tekort, dat slechts geleidelijk groter wordt, kan opgevangen worden. Hoe? Dat zou kunnen door werknemers en werkgevers meer bijdragen te laten betalen. Dat stoot op een njet van alle betrokken partijen. Wat wel kan, is geld uit andere inkomsten dan loon te halen. Meer mensen aan het werk, dus meer mensen die bijdragen betalen, is een andere mogelijkheid. Voor welke oplossing te kiezen is een politieke beslissing.

…..
Wil je iets nalaten maar moet de begunstigde daarvoor een hoge erfbelasting betalen, dans is het duolegaat een wettelijke manier om het verschuldigde bedrag te beperken. Regel je je erfenis op deze manier, dan laat je een deel van je kapitaal na aan een goed doel en een ander deel aan een erfgenaam naar keuze. Het goede doel zal dan alle erfbelasting betalen, zodat het gedeelte voor de-erfgenaam hiervan is vrijgesteld. Vooral voor alleenstaanden zonder naaste familieleden is dit een interessante optie. Erfgenamen zonder familieband met de overleden worden immers belast tegen het hoogste tarief. De erfbelasting loopt snel hoog op. Een duolegaat kan dat vermijden. Let op, dat is niet altijd zo. Correcte informatie bekomen is hier belangrijk.

…...