Test

Welkom op Lezenswaard.be

Logo met driehoek

"Ein Haus ohne Bücher ist wie ein Zimmer ohne Fenster" -Heinrich Mann

"Alleen in mijn gedichten kan ik wonen" -Jan Slauerhoff

www.Lezenswaard.be (in EN: "Worth Reading") is a handy international selection of poems & excerpts of prose in Dutch, English, French, German, etc.: click e.g. English-Poetry. Happy reading!

www.Lezenswaard.be is een handzame internationale keur van lezenswaardige gedichten & prozafragmenten in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en andere talen. Veel leesplezier!

"Kon de tijd maar / stil blijven staan / dan ving ik hem / in dit gedicht / en liet hem / nooit meer gaan" (G.V.)

INDEX: You can retrieve an author's NAME, a TITLE or a three to seven word QUOTE by entering it in the "SEARCH" field at the upper right corner of this screen. Every time you click "Home", another "Today's Special" (a text at random) is shown on the left side of the Homepage. The authors mentioned are ALL obviously good, = very good, = outstanding, = top/very best. 3,700 authors are selected, there are 6,000 regular readers from all over the world. Only for NON-COMMERCIAL, personal or educational fair use. The NL, EN, FR & DE texts (Microsoft Word) are authentic and are the copyright of their respective owners. All texts shown were already available online before they were incorporated. Any statements or opinions expressed in this anthology reflect the views of the author alone. Quotation of source n/a due to lack of resources. The contents of this independent website vary continuously: please use the "CONTACT" button for having a notable text/translation added or if the authorship of a text is wrongly indicated. If the origin of a text is unclear, the presumable author's name is followed by a question mark. The editor/webmaster, De Meester ZAJ ©, will remove/modify a text of an author on demand. SELECTION CRITERIA: Formal beauty (e.g. Byron, Eichendorff), Emotional intensity (Mauriac, Elsschot), Mood creation (Nijhoff, Wordsworth), Narrative skill (García Márquez, Walschap), Social relevance (Adler, Camus), Humour/Blues (Goldoni, Theognis), Metaphysical power (Hesse, Blake), Playful sensuality (Louÿs, Van Der Merwede), Nonsensical/Surrealistic value (Lear, Rimbaud) or Universal appeal (Shakespeare, Goethe). Lezenswaard Facebook Lezenswaard on FB

Dinner-plate

Today's special

VANHOLE, KamielBea
…..
Haar geheugen deugt nog. Ze weet hoe krap de houten huisjes geweest zijn die langs haar oevers werden opgetrokken, en ze weet ook hoe snel die in krotten veranderden, waar mossen en wilde anjers weer vrij spel kregen. Ze kent de molens nog die ze heeft aangedreven. Het graan dat ze heeft plat gewreven, de boomschors voor de leerlooierijen. Ze heeft slijpmolens doen draaien en vollersmolens, waar laken werd gewalst tot het soepel en viltig aanvoelde…

…..
en toen was het gebeurd, ja, daar en toen was ze zich voor het eerst oeverloos gaan voelen, een ander woord was er niet, het was alsof ze buiten de grenzen van haar lichaam kon treden, nooit eerder was haar zoiets overkomen en het had haar zo aangegrepen dat ze het had uitgeschreeuwd, met een vreemde triomfantelijke kreet. Want nog meer dan een gevoel, was het een soort overmacht geweest, gegroeid uit het berstensvolle besef dat je met al je dierbare vezels deelnam aan het Grote Concours van het Heelal..…. En ze was echt aan het vibreren geweest, unisono met de dingen, daar twijfelde ze niet aan.

…..