Test

Welkom op Lezenswaard.be

Logo met driehoek

"Ein Haus ohne Bücher ist wie ein Zimmer ohne Fenster" -Heinrich Mann

"Alleen in mijn gedichten kan ik wonen" -Jan Slauerhoff

www.Lezenswaard.be (in EN: "Worth reading") is a handy international selection of poems & excerpts of prose in Dutch, English, French, German, etc.: click e.g. English-Poetry. Happy reading!

www.Lezenswaard.be is een handzame internationale selectie van lezenswaardige gedichten & prozafragmenten in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en andere talen. Veel leesplezier!

"Kon de tijd maar / stil blijven staan / dan ving ik hem / in dit gedicht / en liet hem / nooit meer gaan" (G.V.)

INDEX: You can retrieve an author's NAME, a TITLE or a three to seven word QUOTE by entering it in the "SEARCH" field at the UPPER RIGHT CORNER of this screen. The authors mentioned are ALL obviously good, = very good, = outstanding, = top/very best. 3,100 authors selected, 4,200 regular readers (according to Google Analytics) from all over the world. Only for NON-COMMERCIAL, PERSONAL or EDUCATIONAL fair use. The NL, EN, FR & DE texts (Microsoft word) are authentic and are the copyright of their respective owners. All texts shown were available online before incorporation. Inclusion of an extract in this anthology does not imply endorsement of the content. The contents of this website vary continuously: please use the "CONTACT" button for having a notable text/translation added or if the authorship of a text is wrongly indicated. The editor/webmaster, De Meester ZAJ ©, will remove/modify a text of an author on demand. SELECTION CRITERIA: Formal beauty (e.g. Byron, Eichendorff), Emotional intensity (Mauriac, Elsschot), Mood creation (Nijhoff, Wordsworth), Narrative skill (García Márquez, Walschap), Social relevance (Adler, Camus), Humour/Blues (Goldoni, Theognis), Metaphysical power (Hesse, Blake), Playful sensuality (Louÿs, Van Der Merwede), Nonsensical/Surrealistic value (Lear, Rimbaud) and Universal appeal (Shakespeare, Goethe). Lezenswaard Facebook Lezenswaard on FB

Dinner-plate

Today's special

VAN DROOGENBROECK, Jan

Minneke poes en Baron

Alleen

Op een steen

Zit, stil en koes,

Minnekepoes,

En kijkt naar 't zonnelicht,

Dat zijn stralen richt

Vlak in Minnekepoes heur gezicht.

Zij knijpt de ogen dicht,

Lekt zich,

Rekt zich,

Strekt zich,

Legt zich,

Recht zich,

Krabt naar de vlooitjes,

Kapt en snapt naar strooitjes,

Of houdt de pootjes

Zeer mooitjes

Te zamen,

Gelijk de voorname damen.

Terwijl ze bedaard

Heuren staart

Bestaart

Die langzaam heen en weer vaart.

Nu spitst ze haar knevels

Net als de kater met de stevels,

Alsof zij óók een gelaarsde kat

In haar familie had.

Ei hoe fier

Is het dier!

Met wat plezier

Zit het hier

Te pronken

En te ronken!

Daar komt uit het huis,

Met veel gedruis,

gegrol en geblaf,

Baron, op een draf,

Recht op de kat af.

De hond

Loopt rond

En bast: ‘Hom hom!’

Het katje keert zich om.

Hij blaft: ‘Boe boe!’

De kat knijpt de ogen toe.


Baron zegt met een snauw:

‘Hauw, hauw!’

Het katje vraagt: ‘Miauw?’

Baron tiert, raast:

Het katje blaast.

Baron kijkt woest:

Minnekepoes poest,

Kromt de rug

Als een brug,

Houdt zich stug,

Wipt vlug

Baron op

De kop,

Krolt, mauwt,

Krabt, krauwt,

Zo vinnig en gauw,

Dat, bij iedere krauw,

Het bloed springt uit de muil,

En dat Baron, met gehuil,

Zich wentelt in stof en vuil.

Dit gaat al straffer om straffer;

De blaffer

Wordt laffer om laffer.

Hij neemt de vlucht, met gejank,

Half blind en mank,

Zonder te zeggen: Dank!

Minnekepoes zit weer alleen

Op de steen;

Zij schijnt te vragen: ‘Waar is Baron heen?’