Test
Download document

DONKER, Anthonie


ACHTERBALCON

Het menselijk gelaat - hoe droef mistekend,
Des morgens in de tram grauw van de nacht,
Des avonds in de tram grauw afgejacht
Van al waar men zich deerlijk in verrekent.

Retour kantoor, kliniek en magazijn
Tobt elk van wat er kan tegenvallen.
Zie in de mondhoek, onder de oogwallen
Onverwisselbaar de paraaf der pijn.

Hoe als nu plotseling de bazuinen schallen,
Het hemellicht hoog neerstraalt over allen?
Verhoord gebed, gevonden wat gij zocht!

Doch God is zuinig op zijn wonderwerken,
En vreest dat zij het zelfs niet zouden merken,
Tegen elkander schuddend in de bocht.


LEGENDE

Er ligt een schemering over de weiden,

Er loopt een man op de verlaten weg.

Geen sterveling zal hem zijn lot benijden.

Hij is alleen en hij weet heg noch steg.

Het wordt nog troostelozer, als ik zeg,

dat hij daar altijd liep, te allen tijde

vergeefs, vergeefs. Wie zal hem ooit bevrijden?

Het schemert eender op de lege weg.

Nog altijd denkt hij: als ik maar blijf lopen

Vind ik een herberg met een helder licht:

Dan ga ik naar binnen want de deur staat open.

Er is nog hoop op zijn vermoeid gezicht,

en daarom zal hij altijd blijven lopen,

maar waar hij aankomt, zijn de deuren dicht.