Test
Download document

DECORTE, Bert


Confiteor

Confiteor, ja ik belijd

Voor God en voor de mensen allen

Dat ik in elke appel bijt

Die voor de voet mij komt gevallen;

En dat ik ook de perzik lust

En de framboos en de zo tere

Aardbeien en de dronken lust

Van druiven uit de gaard des Heren,

En nooit de weldaden zal weren

Van kers, van abrikoos en pruim:

Slechts door te proeven kan men leren

En al de rest is schuim.

En ik belijd dat ik de tulp

Van een paar heet-verliefde lippen,

Broos als een gloeidraad, wild of wulps,

Mijn mond ongaarne laat ontglippen;

Dat ‘k al de zachte rozen van

Een weeldrig vrouwenlichaam kussen

En duizendmaal liefkozen kan,

Zonder mijn ziel te verontrusten;

En dat ik nooit dat zalig rusten,

Tegen een boezem ’t hoofd, verzuim:

Want zalig maken ’s levens lusten

En al de rest is enkel schuim.

‘k Belijd en zeg het ééns voorgoed

Opdat ze ’t allen zouden weten,

Dat ‘k iemand ben van vlees en bloed,

Dat ik van liefde ben bezeten,

Dat zij mij als een ros berijdt

En in mijn flanken slaat de sporen,

Dat ik voor tijd en eeuwigheid

Uit liefde steeds word weergeboren,

Dat zij me als prooi heeft uitverkoren

En mij doet leven naar haar luim:

Ik drink uit haar overvloedshoren:

En al de rest is enkel schuim.

Princes, die mij in dit refrein

Mijn liefde-leven laat belijden,

Laat proeven ons van deze wijn,

Die goddelijk ons maakt en blijde.

De diepte van ’t azuren ruim,

De droom van ’t eindeloze leven

Wil ik in ruil voor liefde geven,

Want buiten liefde is alles schuim.‘k Zou elk gedicht …

…..;
‘k Zou elk gedicht beginnen met een vloek,
of elk gedicht beginnen met een grap,
om met heel de comedie de draak te steken
en, lallend als een dronkenlap,
het vieze misgewas de nek te breken.

Maar best zou ik elk gedicht beginnen
met een hese snik van rouw en spijt,
om ’t leed dat mij leegknaagt van binnen
en de eigen onbeholpenheid.


Nonconform

Aan elke lering heb ik lak;

in elk systeem vind ik een lek;

omdat ik niemands zolen lik

en met gevlei geen machtigen lok,

is t dat ik niet als andren luk.