Test
Download document

VANHOUTTE, August


Bedroevend is het

Bedroevend is het dat de roos verflenst
En dat geen kind zijn onschuld mag bewaren
En dat de dagen maanden worden, jaren,
Dat niets beklijft van wat men blijvend wenst.

Een vreemd geheim schuilt onder ieder ding
En diep-vereenzaamd worden wie bepeinzen:
Dat elk genot met elke dag gaat deinzen
En zacht gaat sterven in de herinnering.

…..Ach, dat ik aan iets anders denken kon
Dan aan het vreemd en rusteloos vervloeien,
Maar in de tuin zie ik rozen bloeien
En voel een grote schaduw in de zon//////////////////////////////////////////////

Ik ben uit elk verband gerukt

En weet waar in noch uit.

Ik heb noch huis noch vaderland,

Noch God, noch vriend, noch bruid