Test
Download document

BRULEZ, Raymond

De haven

…..

Op de roodgepolsterde rustbanken, waardig van hoge prelaten, zaten enkele schaarse geduldigen, als wachtten zij minder op een afreis dan op de aanvang van een officie. In een glazen nis, gehurkt op een kruk, de oude kaartjesknipper. De langgebaarde kin rustte tussen duim en wijsvinger van de rechterarm, die met de elleboog steun vond op de hooggestutte knie, terwijl de linkerhand de kniptang losjes omkneld hield, als was deze minder een alaam dan wel een ritueel rekwisiet.

.....

Een machtig gedommel en de knarsing van remmen weerklonk vanonder de spoorhal. De profeet wipte van zijn kruk en - als gold het een opwekking om het Heilig Land te bevrijden - riep met luide, martiale stem: 'Brussel, Wenen, Sofia, Constantinopel! Orient express.' Niemand gaf gevolg op deze exhortatie, niet eens de jonge vrouw die, diep geduffeld in grijze astrakanmantel en muts, gevoeglijk naar de Kaukasus had kunnen afreizen...

…..