Test

Welkom op Lezenswaard.be

Logo met driehoek

"Ein Haus ohne Bücher ist wie ein Zimmer ohne Fenster" -Heinrich Mann

"Alleen in mijn gedichten kan ik wonen" -Jan Slauerhoff

LEZENSWAARD ("Worth Reading") is a multilingual Anthology. Click on a language tab in the Navigation Menu: NL, English, ... - "Poetry" or "Prose" - the Author's Name - and find the texts.

LEZENSWAARD is een internationale bloemlezing met gedichten & prozafragmenten die focust op Nederlands-, Engels-, Frans-, Duitstalige auteurs, e.a. (1000 en enige NL dichters!)

"Kon de tijd maar / stil blijven staan / dan ving ik hem / in dit gedicht / en liet hem / nooit meer gaan" (G.V.)

ADDITIONAL DOCUMENTATION: www.Lezenswaard.be is an independent, private non-profit initiative of Zaj De Meester, Webmaster & Editor, to which all rights are reserved ©. Its concept and contents cannot be traded by a third party. You can retrieve an Author's Name or a Title by entering it in the SEARCH Engine of the Navigation Menu at the top of this Page. Every time you click "Home", another "TODAY'S SPECIAL", a text at random, is shown on the left side of the Homepage. The authors mentioned are all obviously good, = very good, = excellent, = overwhelming. 4,500 authors are selected. www.Lezenswaard.be has 17,000 regular readers from all over the world. Only for non-commercial, personal or educational fair use. The NL, EN, FR & DE texts (Microsoft Word) are shown in the original language and are the copyright of their respective owners. All texts displayed were already available online before they were incorporated. Any statements or opinions expressed in this Anthology reflect the views of the Author only. Quotation of source n/a due to lack of resources. Please use the "CONTACT" tab in the Navigation Menu for having a notable text/translation added, when a text is inaccurate or when the authorship of a text is wrongly indicated. The aforementioned Editor is sovereign in his selection and can remove/add a (block of) text of an author if need be; consequently, the contents of this website vary continuously. Courtesy must be observed when asking for admission/modification to this Anthology. If the origin of a text is unclear, the presumable Author's name is followed by a question mark. Selection Criterium = 'literary merit' or "fascinating quality", which can find expression in Formal beauty (e.g. Byron, Eichendorff), Emotional intensity (Mauriac, Elsschot), Mood creation (Nijhoff, Wordsworth), Narrative skill (García Márquez, Walschap), Social relevance (Adler, Camus), Humour/Blues (Goldoni, Theognis), Metaphysical power (Hesse, Blake), Playful sensuality (Louÿs, Van Der Merwede), Unheimlichkeit/Uncanniness (Achterberg, Lovecraft), Nonsensical/Surrealistic value (Lear, Rimbaud), Recognizability/Empathy (Prévert, Frost), Universal appeal (Shakespeare, Goethe), Originality (Van Doesburg, Kafka), etc.. Lezenswaard Facebook Lezenswaard on FB

Dinner-plate

Today's special

WOLKERS, Jan


Valse lente

I


De druiper van de dooi lekt sneeuw tot modder,

Geen herinnering of verlangen naar seringen.

Het zilveren strooisel van de sneeuwklok

Weerspiegelt het gesternte van de winter

Kil als een spiegel met een wasemsluier.

We lopen over kruinen van november,

Vermolmd als stokbrood van de dag van gisteren,

Door doodtij tussen oudejaar en pinksteren.

Er staat geschreven, ‘ik maak alle dingen nieuw!’

Maar de akkoorden zijn een waslijn van verdriet,

Messcherpe vlagen knakken het geloof

Van hem die weg wil vluchten uit dit wreed begin.

De ijzelregen geselt bloei tot glazig moes,

een hondsvot schudt zijn pels kurkdroog in het geweld

II


Tussen de wolken hangt een scherm van schuurpapier,

De zandstorm schramt en slijpt het aangezicht.

De rattenlaan wordt aarzelend betreden.

Persephone krijt door de hagelwitte nacht,

‘Hades heeft mij met duisternis besmet,

Er is geen kruid tegen gewassen!’

Wie kan de lieflijkheid van mei bedenken?

Geen veldheer kan in blauw en goud

De gasvlam uit de glazen kooi bevrijden.

Het zompig diorama ligt in barensnood,

Er hangt een doem over dit bed vol slijm

Waar monsters baden in de navelstrengen,

De lente is niet altijd groen geweest,

Het hagelsnoer blijkt een verminkte gloeidraad.


III


Wie slaat de bloesem uit dit dode hout?

Wie weeft een nylon zweetdoek door de takken?

IJskoud het lekkerst schijnt niet te bestaan,

Een vroege salamander moet verrekken.

Er is in de oktoberstorm meer leven

Dan in de kille vlagen van april.

Is dit geboorte van nieuw leven?

De discusschijf van de placenta wordt vermangeld

Tot ijzig mos onder de uitslag van de rijp.

De winterslaap wordt wreed verstoord door groeikracht,

De huiver doet het tere groen verstijven.

Men tilt een blad op en daar staat geschreven

In taal die slechts de wormen is gegeven,

Dood, dood, en nog eens dood, en even leven.