Test

Welkom op Lezenswaard.be

Logo met driehoek

"Ein Haus ohne Bücher ist wie ein Zimmer ohne Fenster" -Heinrich Mann

"Alleen in mijn gedichten kan ik wonen" -Jan Slauerhoff

LEZENSWAARD ("Worth Reading") is a multilingual anthology. Click on a language tab in the Navigation Menu: NL, English, ... - "Poetry" or "Prose" - the Author's Name in alphabetical order - and find the texts.

LEZENSWAARD is een internationale bloemlezing met gedichten & prozafragmenten die focust op Nederlands-, Engels-, Frans-, Duitstalige auteurs, e.a. (1100 en enige NL dichters!)

"Kon de tijd maar / stil blijven staan / dan ving ik hem / in dit gedicht / en liet hem / nooit meer gaan" (G.V.)

FURTHER INFORMATION: www.Lezenswaard.be is an independent, private non-profit initiative of Zaj De Meester, webmaster & editor, to which all rights are reserved ©. Only for non-commercial, personal or educatonal fair use. The concept and contents of this online anthology cannot be traded by a third party. Similar/identical selections of texts or authors cannot be used without reference to source in another publication in any form or by any means, nor stored in a retrieval system. You can look up an Author's Name or a Title by entering it in the SEARCH Engine of the Navigation Menu at the top of this Page. Every time you click "Home", another "TODAY'S SPECIAL", a text at random, is shown on the left side of the Homepage. The authors mentioned are all obviously good, = very good, = excellent, = monumental. 4,500 authors are selected. According to Google Analytics www.Lezenswaard.be has had 42,000 visitors up to now and has 20,600 regular readers from all over the world. The NL, EN, FR & DE texts (Microsoft Word) are shown in the original language and are the copyright of their respective owners. All texts displayed were already available online before they were incorporated. Any statements or opinions expressed in this anthology reflect the views of the author only. Quotation of source n/a due to lack of resources. Please use the "CONTACT" tab in the Navigation Menu for having a notable text/translation added, when a text is inaccurate or when the authorship or the name of an author is wrongly indicated. The aforementioned editor is sovereign in his selection and can remove/add a (block of) text of an author if need be; consequently, the contents of this website vary continuously. Courtesy should be observed when asking for admission/modification to this anthology. If the origin of a text is unclear, the presumable author's name is followed by a question mark. Selection Criterium = 'literary merit' or 'fascinating quality', Lezenswaard Facebook Lezenswaard on FB

Dinner-plate

Today's special

STEMPELS, Bob


Zonnebad

Het gras was hard-verbrand en brak
Onder de dorre wind; de beek lag droog.

De kiezels glommen, en de rots omhoog

Sloeg in de hemel, scherp en smal en glad.

Wij lagen in de zon, achtloos en naakt.

Een traag vermoeid-zijn bond ons alle leden.

Een zware droom heeft ons in slaap gedreven,

Wij zijn eerst in de lauwe nacht ontwaakt


Overal kraakte de grond; wij gleden stil

In onze kleren: weer beschaafde mensen.

Sterren verschoten, maar wij hadden geen wensen…

Een nevel steeg, en het werd langzaam kil.


DE STERVENDE

De laatste dagen werden alle dingen

Veel verder weg, vreemder en bijna hatend.

Hij ligt in 't bed en wil zijn angst bedwingen,

Maar alles dreigt hem en hij is verlaten.

De kamer staat vol ongekend gevaar,

Het duister wint steeds veld, alleen

Het verre raam geeft nog een hemel, maar

Het glas beslaat langzaam er tussenin.

Hij mag zich niet bewegen en hij staart

Roerloos naar gindse deur die hem kan redden,

Maar niets verroert zich en de nacht wordt groot.

Eenmaal hoort hij een helder zingen. Waar? —

Hij luistert, luistert in zijn klamme bed en

Erken: "het is in huis", en weet zich alreeds dood.


Bruidsnacht

Haar lach brandde; zij wist niet hoe

Haar handen zich verloren in zijn haren

Zij lag heel stil, doelloos te staren

In de donkere nacht, en zij was moe.

Hij wierp zich weg en kreunde even,

Dan was hij in de dode slaap gegaan.

Zij wist al niet meer of hij had bestaan,

Of dat zij immer was alleen gebleven.

Haar lijf gloeide onder de hete deken;

De regen trilde koel tegen de ruiten,

Het drupte luide in de tuin daarbuiten.

Hoe gaarne was zij uit het bed ontweken,
Waarin zijn driften haar zo roekloos namen,

En had het hoofd geleund tegen de kille ramen.