Test

Welkom op Lezenswaard.be

Logo met driehoek

"Ein Haus ohne Bücher ist wie ein Zimmer ohne Fenster" -Heinrich Mann

"Alleen in mijn gedichten kan ik wonen" -Jan Slauerhoff

www.Lezenswaard.be (in EN: "Worth reading") is a handy international selection of poems & excerpts of prose with particular attention to the languages Dutch, English, French and German. Click e.g. English-Poetry. Happy reading!

www.Lezenswaard.be is een handzame internationale keur van lezenswaardige gedichten & prozafragmenten met vooral aandacht voor de talen Nederlands, Engels, Frans en Duits. Veel leesplezier!

"Kon de tijd maar / stil blijven staan / dan ving ik hem / in dit gedicht / en liet hem / nooit meer gaan" (G.V.)

INDEX: You can retrieve an author's NAME, a TITLE or a three to seven word QUOTE by entering it in the "SEARCH" field at the upper right corner of this screen. Every time you click "Home", another "Today's Special", a text at random, is shown on the left side of the Homepage. The authors mentioned are ALL obviously good, = very good, = excellent, = outstanding. 4,000 authors are selected. www.Lezenswaard.be has 11,000 regular readers from all over the world. Only for NON-COMMERCIAL, personal or educational fair use. The NL, EN, FR & DE texts (Microsoft Word) are authentic and are the copyright of their respective owners. All texts shown were already available online before they were incorporated. Any statements or opinions expressed in this anthology reflect the views of the author only. Quotation of source n/a due to lack of resources. The contents of this independent website vary continuously: please use the "CONTACT" button for having a notable text/translation added or if the authorship of a text is wrongly indicated. If the origin of a text is unclear, the presumable author's name is followed by a question mark. The Editor/Webmaster, De Meester ZAJ ©, will remove/modify a text of an author if need be. MAIN SELECTION CRITERIUM = 'literary merit' or fascinating quality, which can find expression in Formal beauty (e.g. Byron, Eichendorff), Emotional intensity (Mauriac, Elsschot), Mood creation (Nijhoff, Wordsworth), Narrative skill (García Márquez, Walschap), Social relevance (Adler, Camus), Humour/Blues (Goldoni, Theognis), Metaphysical power (Hesse, Blake), Playful sensuality (Louÿs, Van Der Merwede), Unheimlichkeit/Uncanniness (Achterberg, Lovecraft), Nonsensical/Surrealistic value (Lear, Rimbaud), Recognizability/Empathy (Prévert, Frost), Universal appeal (Shakespeare, Goethe) or Originality. Lezenswaard Facebook Lezenswaard on FB

Dinner-plate

Today's special

BAEYENS, Walter

Crapule de luxe

…..

Maar goud is een rare zaak. Wie het heeft, wil het niet kwijt. Verkopen lijkt zelden een goed idee. Anderzijds zijn de opgestapelde goudstaven wel dood, ze leveren niets op, ze genereren geen interesten. Vandaar het idee om het goud uit te lenen aan iemand die het nodig had, tegen een bescheiden vergoeding natuurlijk. Het goud bleef dan gewoon waar het was, of zoals Stanley Moss al schreef: ‘gold is where you hide it’, maar er werden wel documenten opgemaakt waaruit moest blijken dat persoon X beschikte over goudvoorraad G, die te vinden was in kluis K. Of nog: iemand wordt voor zijn diensten – of voor zijn stilzwijgen – vergoed met goud. Nee, liever geen goudstaaf. Wat moet hij ermee? Verkopen? Nee, dan liever een document waaruit blijkt dat de persoon in een bepaalde kluis kan beschikken over een zekere goudmassa. Een dergelijk document kon je dan bijvoorbeeld ‘promissory note’ noemen, wat de pre-Nixon-dollarbiljetten in essentie ook al waren geweest. Deze promissory notes – konden dan een eigen leven gaan leiden. Je kon ze in pand geven, als startkapitaal gebruiken voor een bank of een bedrijf, ermee speculeren op de goudmarkt of ze gewoon als betaalmiddel gebruiken. Ondertussen rustte het goud waar je het had verstopt.

…..