Test

Welkom op Lezenswaard.be

Logo met driehoek

"Ein Haus ohne Bücher ist wie ein Zimmer ohne Fenster" -Heinrich Mann

"Alleen in mijn gedichten kan ik wonen" -Jan Slauerhoff

LEZENSWAARD ("Worth Reading") is a multilingual Anthology. Click on a language tab in the Navigation Menu: NL, English, ... - "Poetry" or "Prose" - the Author's Name - and find the texts.

LEZENSWAARD is een internationale bloemlezing met gedichten & prozafragmenten die focust op Nederlands-, Engels-, Frans-, Duitstalige auteurs, e.a. (1000 en enige NL dichters!)

"Kon de tijd maar / stil blijven staan / dan ving ik hem / in dit gedicht / en liet hem / nooit meer gaan" (G.V.)

ADDITIONAL DOCUMENTATION: www.Lezenswaard.be is an independent, private non-profit initiative of Zaj De Meester, Webmaster & Editor, to which all rights are reserved ©. Its concept and contents cannot be traded by a third party. You can retrieve an Author's Name or a Title by entering it in the SEARCH Engine of the Navigation Menu at the top of this Page. Every time you click "Home", another "TODAY'S SPECIAL", a text at random, is shown on the left side of the Homepage. The authors mentioned are all obviously good, = very good, = excellent, = stunning. 4,500 authors are selected. www.Lezenswaard.be has 16,000 regular readers from all over the world. Only for non-commercial, personal or educational fair use. The NL, EN, FR & DE texts (Microsoft Word) are shown in the original language and are the copyright of their respective owners. All texts displayed were already available online before they were incorporated. Any statements or opinions expressed in this Anthology reflect the views of the Author only. Quotation of source n/a due to lack of resources. Please use the "CONTACT" tab in the Navigation Menu for having a notable text/translation added, when a text is inaccurate or when the authorship of a text is wrongly indicated. The aforementioned Editor is sovereign in his selection and can remove/add a (block of) text of an author if need be; consequently, the contents of this website vary continuously. Courtesy must be observed when asking for admission/modification to this Anthology. If the origin of a text is unclear, the presumable Author's name is followed by a question mark. Selection Criterium = 'literary merit' or "fascinating quality", which can find expression in Formal beauty (e.g. Byron, Eichendorff), Emotional intensity (Mauriac, Elsschot), Mood creation (Nijhoff, Wordsworth), Narrative skill (García Márquez, Walschap), Social relevance (Adler, Camus), Humour/Blues (Goldoni, Theognis), Metaphysical power (Hesse, Blake), Playful sensuality (Louÿs, Van Der Merwede), Unheimlichkeit/Uncanniness (Achterberg, Lovecraft), Nonsensical/Surrealistic value (Lear, Rimbaud), Recognizability/Empathy (Prévert, Frost), Universal appeal (Shakespeare, Goethe), Originality (Van Doesburg, Kafka), etc.. Lezenswaard Facebook Lezenswaard on FB

Dinner-plate

Today's special

SLEECKX, Domien


In 't Schipperskwartier

…..
Even als ik was Kaat een wees, die nooit haar ouders had gekend. Zij werd in het meisjeswezenhuis, het zogenaamde Maagdenhuis, grootgebracht, en verliet het op haar twintigste jaar, om als meid te gaan dienen in een kruidenierswinkel op het Falconplein, waar men bier en sterke dranken aan de toog verkocht, wat zeggen wil, dat het huis, zonder juist een estaminet te wezen, door zeker aantal klanten werd bezocht, die er, in het voorbijgaan, hetzij een glas garsten of leuvens bier, hetzij een borrel kwamen drinken.

Die klanten waren meestal Antwerpse zeelieden, en menig knap matroos zou al spoedig, indien Kaat, die een fraai uiterlijk bezat, had gewild, niets beters gevraagd hebben dan haar tot zijn wettelijke huisvrouw te nemen; doch zij wilde niet. De reden daarvan was, dat zij, toen zij pas uit het Maagdenhuis kwam, kennis en verkering had gekregen met een jongman uit de buurt van de kruidenierswinkel, de zoon uit een stokvishuis in de Klappeistraat, die het vak van zeeman uit goesting had verkozen, ofschoon zijn ouders hem veel liever elk ander beroep hadden zien ter hand nemen. Die ouders waren zeer welhebbend; doch zij hadden vele kinderen. Zij toonden zich fier op hun zoon, en niet zonder reden. Op een ouderdom, dat anderen hun loopbaan eerst beginnen - hij telde nauwelijks twintig jaren - had hij reeds tot de graad van officier weten op te klimmen: hij was tweede stuurman of bootsman aan boord van een Antwerpse brik. Zij hadden het vooruitzicht, dat hij het veel verder kon brengen. In hun ouderlijke dromen zagen zij hem eerlang als eerste stuurman, als kapitein, wie weet, ligt als koopman en reder optreden. Zeer node hadden zij dus vernomen, dat hij zich, gelijk zij het noemden, aan een meisje versnipperde, die, bij al hare deugd en oppassendheid, toch slechts een dienstbode was en bleef. Sus, de zoon uit het stokvishuis, wist het en begreep dat hij van huis niet veel zou meekrijgen, indien hij zich tegen hun wil moest in de echt begeven.
…..