Test
Download document

TULKENS, Julia


Ontvangenis

Mijn jonge lijf plooit als een wisse,

Onder de macht van uw begeert,

Terwijl ge mij de heimenisse

Van nemen en van geven leert.

Ge hebt in mij de laatste schaamte

Der vrouwe voor de man versmacht.

Nu is het lichaam een weelde,

Die blij op uw bezitting wacht.


Ben ik nog schaduw
…..
Ben ik nog schaduw,

ben ik al licht,

of is d’oneindigheid

mijn aangezicht ?

Treed ik in wolken

of in hemelgrond ?

Er ruist een hooglied

aan mijn lichte mond.

In uw omarming

hoe ik rijzend ril….

Mijn haren wuiven

en de tijd valt stil.
…..