Download document

DESTANBERG, Napoleon


Arteveldelied


Wie herbracht hier de rust op een teken van zijn hand?

Wie verbond al de burgers als broeders in één band?

‘t Was de held, ‘t was de held, en de roem van ons land!

Hij herbracht hier de rust op een teken van zijn hand.


Wie vond werk voor het volk, door het lijden overmand?

Wie verbond aan het nijv’rige Vlaand’ren ‘t Britse strand?

‘t Was de held, ‘t was de held, en de roem van ons land.

Hij vond werk voor het volk, door het lijden overmand.


Wie stond recht als ons Vlaand’ren verraden lag aan band?

En wie sloeg op zijn beurt de tirannen neer in ‘t zand?

‘t Was de held, ‘t was de held, en de roem van ons land.

Hij stond recht als ons Vlaand’ren verraden lag aan band.Macbeth (vertaald fragment)

…..
"Dees morgen, en dees morgen, en dees morgen

Kruipt uit zijn stille tred van dag tot dag,

Tot aan de laatste sylb van 't tijdsregister;

En al ons gisterns lichtten, arme gekken,

Ons tot de stofdood. Uit, ga uit, kort keerske!

't Leven is slechts een schim, een arm acteur,

Die op 't toneel een uurke praalt en babbelt

En nooit weêr wordt gehoord! ... 't is een verhaal,

Verteld door een gek, met blaai en omslag,

Dat niets betekent."
…..