Test
Download document

ANONIEM

Isabelle mijn dochterken

‘Isabelle, mijn dochterken,

 

waer hebde gy leeren naeijen?’

 

- ‘Te Gent al by mijn moeije.

 

Hoe leed, hoe leed, hoe leider is 't my!’

 

 

- ‘Isabelle, mijn dochterken,

 

wat hebde gy daer g'eten?’

 

- Visch meê geluwe strepen.

 

Hoe leed’, …..

 

 

- ‘Isabelle, mijn dochterken,

 

waer hên-ze dat vischje gevangen?’

 

- ‘In een kelderken met een tange.

 

Hoe leed’, …..

 

 

- ‘Isabelle, mijn dochterken,

 

waer hên-ze dat sopken gegoten?’

 

- ‘Op de strate voor d' honden.

 

Ze borsten waer ze stonden.

 

Hoe leed’, …..

 

- ‘Isabelle, mijn dochterken,

 

wat jonde gy aen uwe moeije?’

 

- ‘Eenen oven om in te gloeijen.

 

Hoe leed’, …..

 

  

- ‘Isabelle, mijn dochterken,

 

wat jonde gy aen u zelven?’

 

- ‘Een spaêdjen om my te delven.

 

Hoe leed’, …..

 

 

- ‘Isabelle, mijn dochterken,

 

wat jonde gy aen uw broeder?’

 

- ‘Een vrouwe gelijk zijn moeder!

 

Hoe leed’, …..