Download document

DE COCK, JohanMargareta van Oostenrijk

…..
Dat Venetië weigerde om aan Maximiliaan, die in februari 1508 in de dom van Trente tot Duits keizer was gekozen, een vrije doorgang te verlenen op zijn Römerzug , de tocht naar Rome waar hij zo naar uitgekeken had om er door de paus tot Rooms keizer te worden gekroond, zou voor de keizer de doorslag geven om, voor één keer, samen met de Fransen ten strijde te trekken. Daarbij kwam de smadelijke nederlaag die het keizerlijke leger kort voordien tegen Venetië had geleden, waarbij de overwinnaars het nodig hadden gevonden om meer dan duizend vijandelijke soldaten te onthoofden en hun opgespietste hoofden op het San Marcoplein tentoon te stellen. De wraakzucht bij Maximiliaan was bijgevolg behoorlijk groot.

…..
Het lachen bleef evenwel niet duren. Een van de eerste zaken die il Papa fiammingo (Adrianus VI) wilde aanpakken was de aflaathandel. Hij stuurde zijn nuntius naar de Rijksdag in Neurenberg met een dubbele boodschap. Het edict van Worms, waarbij Luther tot ketter werd verklaard, werd bevestigd en moest onmiddellijk worden uitgevoerd. Daarnaast gaf hij een brief mee waarin hij verklaarde dat de afvalligheid van de Kerk in de eerste plaats te wijten was aan “zonden van de priesters en prelaten, aan de afschuwelijke daden die door deze Heilige stoel zijn gepleegd, dat de ziekte van de Kerk ontstaan is aan het hoofd en nedergedaald naar de prelaten en de leden (…)”

…..
Gedurende een week worden de eeuwige Stad en haar inwoners blootgesteld aan alle mogelijk denkbare en vooral ondenkbare wreedheden. Burgers en priesters worden afgeslacht, vrouwen, jonge meisjes en kloosterzusters verkracht en sommigen van hen op het hoofdaltaar van de Sint-Pieterskerk vermoord. Kerken en kloosters worden leeggeplunderd. (…) Talloze kunstwerken, parels van de Renaissance en uit de klassieke periode, werden vernietigd. Men schat dat er twaalfduizend doden vielen. Velen stierven ook nog van honger en alsof dit alles niet volstond, kwam er in de stad ook nog een pestepidemie bovenop. De gebeurtenissen van mei 1927 gaan de geschiedenis in als il sacco di Roma .

…..