Test
Download document

ANTHEUNIS, GentilIk ken een lied


Ik ken een lied dat ‘t hart bekoort

Ik ken een lied vol melodij

Ik heb het reeds als kind gehoord

Die tijd is lang voorbij

Mijn moeder zong het bij de wieg

Van haren eersten zoon

Het klonk zo lief uit haren mond

Zo oneindig zacht en schoon

O moederzorg o moederlied

Mijn hart vergeet u niet


Ik ken een lied dat ‘t hart bekoort

Ik ken een lied vol melodij

Ik heb het in mijn jeugd gehoord

Die tijd is lang voorbij

Ze zong het ook de blonde maagd

Die eens mijn liefde won

‘t Was in het veld langs groen en loof

Bij lentelicht en zon

O jeugd en liefde o rozenblaam

Hoe snel verwelkt vergaan


Ik ken een lied vol zoete min

Ik ken een lied vol melodij

Men zong het in mijn huisgezin

Die tijd is lang voorbij

Nu zingt het niemand niemand meer

Voor de ouden armen man

Geen vrouw kust mij de tranen af

Die ik niet weerhouden kan

Geen kind zingt ‘t liedje van voorheen

‘k Ben oud en gans alleen