Download document

MANUSAMA, JohanOm recht en vrijheid

…..
Het heeft geen zin en het zou volkomen nutteloos zijn, de Nederlanders van de koloniale overheersing een verwijt te maken, want tegenover de verarming en economische verwaarlozing van het land, schonken ze zijn bewoners toch ook de christelijke godsdienst, de westerse cultuur en beschaving en het is juist dank zij deze bittere ervaring dat het Zuidmolukse volk nu diep doordrongen is van de noodzakelijkheid van een eigen zelfstandig leven als Zuidmolukse natie, wil dit eilandenrijk weer tot hernieuwde bloei en welvaart komen.

…..