Download document

SCHEFFER, Paul

Het land van aankomst

…..

En zo stort het kaartenhuis van de multiculturele samenleving ineen. Alle onuitgesproken verwachtingen, als zou integratie vooral een kwestie van tijd zijn, worden niet bewaarheid. Onder de oppervlakte van het openbare leven drijft een zee van verhalen over de botsing van culturen, die niet of nauwelijks worden gehoord. We leven nu al met de migranten van de derde generatie en de problemen zijn alleen maar groter geworden. Of succesvolle migranten de gehoopte voortrekkersrol spelen is onzeker, want doorgaans weten ze niet hoe snel ze zich moeten losmaken van hun veronderstelde “achterban”.

…..

Integratie gaat naast het verwerven van een aantal vaardigheden, vooral over de wil deel uit te maken van een samenleving. Dat kan niet zonder eigen tradities te heroverwegen. Tegelijk is een omgeving nodig die eropuit is migranten deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven. Dat vraagt om een open samenleving die het vermogen heeft zichzelf kritisch aan eigen normen te meten. Zo dwingt integratie tot zelfonderzoek bij gevestigden en nieuwkomers.

…..