Test
Download document

MARTIALIS


Epigrammen II -18


Ik hengel bij jou, Maximus, naar een uitnodiging voor een avondmaal. Ik geneer me er wel voor, maar ik doe het toch. Jij vist echter bij een ander naar een uitnodiging voor een avondmaal. We zijn dus gelijken! 's Ochtends vroeg kom ik naar jouw huis om je de ochtendgroet te brengen. Er wordt me gezegd dat jij allang op weg bent om elders zelf de ochtendgroet te brengen. We zijn dus gelijken! Ik vergezel jou op straat, ik doe de massa plaats maken voor jou. Jij vergezelt echter een ander. We zijn dus gelijken! Maar ik heb er schoon genoeg van, Maximus, het vijfde wiel aan de wagen te spelen. Ik vind dat een patronus patronus moet blijven en geen cliënt mag worden.Epigrammen II -57


Die man daar, die je met trage, besluiteloze stappen ziet lopen, in purperen gewaad gekleed; voor wie de wandelaars in de Saepta eerbiedig wijken; die eleganter gekleed is dan om het even wie in Rome; die op de voet gevolgd wordt door een troep cliënten en door langharige slaven; die onlangs een nieuwe matras en nieuwe gordijnen voor zijn draagstoel heeft gekocht; welnu, die man heeft zopas, om vanavond te kunnen eten, bij pandjesbaas Cladus zijn ring verpand voor een habbekrats.
XXVI. To Candidus


Alone you possess your farms, Candidus, alone your cash;

alone your golden and murrhine vessels;

alone your Massic wine,

alone your Caecuban of Opimius' year;

alone your heart,

alone your wit;

alone you possess all your property;

(do you think I wish to deny it?)

but your wife, Candidus,

you share with all the world .Aan Candidus

Candidus, jij hebt landgoederen voor jou alleen

en geld voor jou alleen

jij hebt gouden schalen alleen

en jij hebt een gouden servies alleen

je hebt Massische wijnen alleen

en Caecubische wijnen uit het jaar van Opimius alleen

jij hebt je hart alleen

en alleen je talent.

Alles heb je voor jou alleen

- stel je voor dat ik dit wil ontkennen

maar je vrouw, Candidus, heb je met het volk!

….
Arm ben ik steeds geweest, dat wil ik wel bekennen,
Maar heel de wereld leest mijn werk: dat is óók iets!
Gij bulkt van 't geld, fokt paarden voor de rennen,
Maar verder zijt gij, vriend, toch eigenlijk maar niets.
Zo zijn wij beiden. Wat ik ben kunt gij niet wezen,
Maar wat gij zijt, dàt kan gemaklijk ieder zijn.

…..


…..

En je gezicht zou ik kunnen missen,
en je hals, je handen, je benen
en je borsten, je billen en je achterwerk
en, om me niet te verliezen in de details,
ik zou jou geheel kunnen missen, Chloë
…..


Hooggeëerd publiek!

Hier is hij dan − u leest hem,

vraagt naar hem −:

de wereldwijd vermaarde

Martialis

met zijn spitse epi-

grammenboekjes!

Beste lezer, wat u

hem aan eer

en hulde gaf bij leven

en bewustzijn

krijgen dichters zelden

na hun dood.


Apologie


Komt U, Caesar, soms

mijn boekjes tegen, frons

Uw wereldheersers-wenkbrauw

dan maar niet.

Triomfen viert U, maar

daar mogen geintjes bij:

een Winnaar wil best stof

voor grappen zijn.

De blik waarmee U

dans of pantomime beziet,

lees daarmee alstublieft

ook wat ik schrijf.

Vermaak kan door de beugel

als 't onschuldig is:

mijn teksten zijn gewaagd,

mijn leven deugt.