Test
Download document

OGIER, Willem

De Onkuysheyt

Nacht Moederken lief! och moederken, dit 's den lesten Adieu!

Nacht Vaerken, nacht Moederken, willet my toch vergeven,

Dat ick my desperaet ellendigh brengh om 't leven.

Nacht Moederken lief! Noch eens goeden Nacht voor het lest!

En hoortse dat niet? en ick schreeu nochtans al myn best.

Het schynt dat s'onderwesen is om my eens te laeten gaen myn gangen;

Want, dat ick 't van sin waer, ick had my wel driemael sins verhangen.

Ja, Moeder, en paste anders op u Dochter niet?

My dunckt, ick hoorse nu: Adieu, moederken lief, siet

Het jammerlijck endt van uwe liefste dochter!

Wel noch niet? en noch niet? comt dan! Wat uytgesochter

Spel is dit! Scheerde my? en syd' het niet van sin

Te hooren, soo schee icker uyt, want ick crygh 'er verdriet in.

Moederken, moederken, adieu, adieu, hoe deirlyck

Sult ghy u hebben, als g'u Dochter soo verveirlyck

Sult sien! Bedroefde vrou, adieu!