Download document

PLUTARCHUS

Levens

Pericles

…..

Datgene wat het meest bijdroeg tot de voldoening en de versiering van de stad Athene, datgene wat bij alle vreemdelingen de grootste bewondering en verbazing wekte, en dat op dit ogenblik het enige bewijs is dat de macht en de welvaart van Griekenland geen ijdel verhaal zijn, was Pericles' bouwprogramma. Maar precies dit programma van tempelbouw in de regering van Pericles was de struikelblok waarover zijn vijanden vielen, waarmee zij hem het meest trachtten zwart te maken in de volksvergaderingen. “De Atheense burgers, zo schreeuwde Pericles’ vijanden, “hadden een slechte naam gekregen bij hun bondgenoten omdat zij de gemeenschappelijke gelden uit Delos hadden weggehaald en ze onder hun eigen hoede hadden geplaatst. De schat van Delos hadden zij naar Athene gebracht uit vrees voor de barbaren. Dit argument van de burgerij was hun nu door Pericles ontnomen”.

“Ja, Hellas meent nu een wrede behandeling te ondergaan en voelt zich klaarblijkelijk door tirannie beheerst, wanneer het ziet dat met de door haar bijeengebrachte gelden voor oorlogsdoeleinden bestemd, onze stad vergulden en optuigen als een kokette vrouw, omhangen met kostbare gesteenten en godenbeelden en tempels, die bergen geld kosten.”

…..