Download document

ANONIEM – Legerdienst-WC-kwatrijnen



Legerdienst-WC-kwatrijnen


Het leger is een

stroom van stront

die men doorzwemt

met open mond.



////////////////////////////////



Sint-Jozef, je kon kinderen

maken zonder te vogelen,

leer me vogelen zonder

kinderen te maken!