Download document

ANONIEM – Ik zag Cecilia komenIk zag Cecilia komen
Langs enen waterkant,
Ik zag Cecilia komen
Met bloemkens in haar hand,
Zij zag naar haren herder,
Den herder Floriaan,
Die ook zijn schaapkens weidde
Langs dezelfde baan.
Cecilia ging zingen;
Haar hart docht haar 't ontspringen.
Dit hoorde haren herder,
Hij kwam bij haar terstond,
En kuste zijn Cecilia
Aan haren roden mond.