Download document

DE RUYTER, P.C.Mariannelied


‘k Ben Marianne, proletaren.

Mijn naam is overal bekend

Draag op mijn losgebonden haren

De rode muts der vrijheidsbend’

‘k Ben uit het ruwe volk geboren

De dag dat het uur der wrake slaat

Zal hij als man mij toebehoren

Die ‘t moedigst aan mijn zijde gaat.


Ga, ga Marianne, o, voer ons aan, verlos de maatschappij

Van de tirannen en maak ons vrij en maak ons vrij


Ik zie ze sluipen in het donker

Mij lokkend met gestolen geld

De voze graaf, de rotte jonker

Ze tarten ons met hun geweld

En walgend voel ik mij gedwongen

Ze te verpletteren met mijn voet

En ’t ongediert’ met al zijn jongen

Te wentelen in hun eigen bloed


Ga, ga Marianne, o, voer ons aan, verlos de maatschappij

Van de tirannen en maak ons vrij en maak ons vrij


Ik haat de knoet der dwingelanden

‘k Haat altaar, kroon en veldheerstaf

Het vrijheidsvuur zal hen verbranden

Die ons verdrukken tot in ‘t graf

‘k Zal die ontmenste teugelhouders

Vampieren dezer maatschappij

Het randwerk drukken op hun schouders

En ketenen in slavernij


Ga, ga Marianne, o, voer ons aan, verlos de maatschappij

Van de tirannen en maak ons vrij en maak ons vrij


Gij norse smid, gij die bedolven

In aardrijks school geen dag aanschouwt

Gij die moet zwerven op de golven

Gij akkerman die ‘t land bebouwt

Uw meesters, lage parasieten

Bevelen u, geloof aan god

Wijl zij een hemel hier genieten

En gij een hel tot schand’en spot.


Ga, ga Marianne, o, voer ons aan, verlos de maatschappij

Van de tirannen en maak ons vrij en maak ons vrij


Mijn republiek, o proletaren,

Door de eeuwen heen omvergehaald,

Zal ons aan een tafel scharen,

Zodra gelijkheid zegepraalt.

'k Eis van de man dezelfde plichten,

Dezelfde rechten voor de vrouw.

Zo gaan wij voort de mensheid stichten,

Een vrij en vreedzaam staatsgebouw.


Ga, ga Marianne, o, voer ons aan, verlos de maatschappij

Van de tirannen en maak ons vrij en maak ons vrij