Download document

HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, August HeinrichVlaanderen boven al


Vlaanderen, dag en nacht denk ik aan u.

Waar ik ook ben en vaar,

Gij zijt mij altijd naar.

Vlaanderen, dag en nacht denk ik aan u.


Beemden en velden staan overal groen,

Schoon is ons land geheel,

Schoon als een lustprieel,

Beemden en velden staan overal groen.


Vlaanderen, boven al heb ik u lief,

Gij mijnen lust, mijn smart,

Gij ligt mij diep in 't hart,

Vlaanderen, boven al heb ik u lief.


Overal vrolijkheid, overal lust,

Maagden van fier gelaat,

Knapen zo vroom en draat,

Overal vrolijkheid, overal lust.


Vlaanderen, allen tijd blijft gij mij lief,

Neem van mij hart en hand,

Neem mijne trouw te pand,

Vlaanderen, allen tijd blijft gij mij lief.