Test
Download document

VAN DEN BERGH, HermanHet is niet waar


Het is niet waar dat een dode

is als een vaag en mateloos rijk

vol bevelen en vol gedruis


Dat hij ons onze bete benijdt

als wij zwijgend aan tafel gaan


Het is niet waar dat een dode is

bloed of melk in de nacht over ons


Niet hij lacht in de boom in de wind

als er geschreid wordt in het dorp


En niet hij is ’t die de schalen

vallen laat als men de schouders wendt

of die roet laat vallen op ’t vuur


En nimmer is het nimmer een dode

die ons de les leest uit lammerogen


Laten wij af er om te liegen

niets is zo dood als een dode is


- Maar het is waar dat de doden

over de aarde een stilte slaan

die is sterker dan iedere slaapNocturne


De maan roeit brandend
langs 't wolkenrif,
en 't bos is paars:
vergiftigd. -

Poel en half open pad
vol hete bramen,
fel en rond
in geur.

De vlakte, een fletse ruiker
en de lippen droog;
sterren vallen
als dauw.

Gestalten jagen woest:
saters in horden;
en hun grijze adem
is zichtbaar.

Nimfen, bloemwit
met groene haren,
vluchten in 't bos,
hijgend,

In de nevel de syrinx
en op onze mond,
week en dartel:
Pan’s fluit. -