Download document

ANONIEM – Die werelt die toont mi bli ghelaetDe wereld die toont me blij gelaat


De wereld die toont me blij gelaat

en al dwaze minne.

ik volg ze na, al is het kwaad:

dat doen mijn zotte zinnen.


De wereld te dienen is al verlies,

ik zeg ‘t u wel te voren:

zij legt haar strikken menigvoud,

daar blijft er veel verloren.


…..

Natuur en ook des vijands raad

die spannen dik tezamen,

wacht u, o ziel, voor zulk kwaad!

wij verderven al tezamen.


(Bewerking: Z. DE MEESTER)