Download document

BALLEGEER, JoostVlamingen in de Brusselse smeltkroes

…..

“De OCMW-voorzitter van Brussel-stad, Yvan Mayeur, werkt cursussen Nederlands voor zijn ziekenhuispersoneel tegen. Maar hij staat politiek sterk”

Alain Joris, leidend ambtenaar van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GCC), het toezichtsorgaan van de Brusselse bicommunautaire ziekenhuizen, werd ook gepolst. Op taalgebied is er al veel verbeterd, vindt hij. Toch geeft hij toe dat Yvan Mayeur elk streven naar tweetaligheid bij het personeel saboteert.

…..De Vlamingen, een volk zonder bovenlaag

…..
De Vlaamse bovenlaag is de weerspiegeling van de Vlaamse bevolking en die is braaf en dus zeer ontvankelijk voor de actieve bemoeienissen van het regime om zo snel mogelijk iedere vorm van bovenlaag te transformeren in een bovenlaag van het Belgisch regime. Dat is het geval wat de mediawereld betreft, de academische wereld en- zeer opmerkelijk – ook de culturele wereld.

(…) heeft in die ( Belgicistische nvdr. ) kringen zo’n afkeer veroorzaakt ten opzichte van het Vlaams-nationalisme – “dat tot bekrompenheid leidt, en erger…” – dat men er ‘gaven’ van het Belgisch nationalisme is gaan ontdekken …

…..
De ‘kleine loge”

…. een groep van een vijftal personen behorende tot de adel en die we steeds weer met twee of met meer bezig zien in de voorspits van het Franstalige establishment. Allen zijn, hoewel in verschillende mate, bij het koningshuis betrokken, een milieu dat ze goed kennen en wel eens durven te gebruiken.

De vijf personages zijn Jacques van Ypersele de Strihou ( De “onderkoning” ), Etienne Davignon, Maurice Lippens, Daniel Janssen en Georges Jacobs.

Ze behoren al sinds hun jeugd tot de meer selecte kringen van het land, wat hen in staat stelde te genieten van een gesloten elitevorming, eigen aan hun milieu. Daardoor konden ze zich van jongs af aan de mentaliteit en de know-how van gevestigde kringen eigen maken.

…..
Etienne Davignon

…..
De spil van de kleine loge.

Intellectueel zeer begaafd, is deze edelman al jaren zowat het brein van de Flamenpolitik van het Belgische establishment. Steeds wist hij zich in Vlaamse kringen aanvaardbaar te maken, hoe divers die soms ook waren. Zo werd hij, bijvoorbeeld bij handelsreizen met de prins, voortdurend gezien in Vlaams gezelschap. “Vanwege mijn tegendraads karakter”, vertelt hij. Maar ook wel om de hoogte te blijven van het Vlaamse denken en doen.

…..
Actuele informatie over Vlamingen

Twee Vlamingen zullen deze Franstalige kringen – die niet graag iets aan het toeval overlaten – met raad en daad bijstaan:

1° Jean-Pierre de Bandt van het advocatenkantoor ‘De Bandt, Van Hecke, Lagae’ … is een belangrijk informant van Jacques van Ypersele de Strihou ...

…..
2. Paul Buysse … voorzitter van de raad van bestuur van Bekaert (Zwevegem) en nog een aantal bedrijven en instellingen. Wat een belangrijke plaats gekregen heeft in zijn leven is de rol die hij speelt in de omgeving van het Hof …

…..
De KBS in de realiteit

Met het realiseren van de Koning Boudewijnstichting heeft de Franstalige elite nog meer bereikt. In het centrum van het land bevindt zich een soort Belgisch consortium waar alles wat macht is geconcentreerd zit. Door de verfransing van Brussel, het verschuiven van het economische zwaartepunt naar Vlaanderen en de regionalisering van het land werd er in Brusselse kringen en rond het hof gevreesd voor het ontstaan van een zelfstandige Vlaamse elite. Men bedacht de KBS.

…..
- Steunraden

In werkelijkheid dienen de Vlaamse steunraden om met opgehaalde Vlaamse gelden de Vlaamse bovenlaag nog grondiger aan de Franstalige elite in België dienstbaar te maken en te verhinderen dat het Vlaamse volk – zoals elk normaal volk in de wereld – een eigen elite zou ontwikkelen.

…..