Download document

BROCKMANS, Hans

200 jaar filiaal

…..

En Frère? Die had vooral oog voor de commercialisering van de staalproducten via FBC. Enkel onder de voorwaarde dat hij de handel van héél de nieuwe onderneming bij FBC kon onderbrengen wilde hij de Karolingse staalfabrieken koppelen aan de Luikse. Het drietal ging in de kerstvakantie van 1980 uiteindelijk, elk om specifieke motieven, akkoord met de fusie.

Volgens een cynische Paul vanden Boeynants ging “die club” (rond Charlier) er van uit “dat door die fusie zulke industriële, syndicale, politieke macht werd opgebouwd dat geen enkele regering het zou aandurven daar tegen in te gaan.” De ondertoon was; “als ge ons niet geeft wat wij vragen, dan slaan we de boel aan stukken.”

Maar, verklaarde André Cools in die dagen; “De knoop ligt bij Willy. Zonder hem staan we nergens.”

Willy Claes, terug van een kerstvakantietrip, voelde zich in de hoek gedrumd. Zijn njet tegen het drietal zou leiden tot “politieke ongelukken met het kabinet,” verklaarde hij. Het was een politieke must om de fusie goed te keuren.

…..