Download document

ANONIEM – Ick sech adieuIck sech adieu


Ick sech adieu, wi twee wi moeten scheiden,
Bi u laet ic dat herte mijn:
Al waer ghi sijt, daer salt ooc sijn.
Tsi vroud of mijn,
Altoos sult ghi die liefste sijn.


Adieu, adieu, adieu! tmoet immer wesen,
Adieu, adieu! alst wesen moet.
Ic ben ghewont, ic secht u bloot,
Mijn hert lijdt noot,
Ghi sijt mijn medicijn.


Cost ic u eer of doocht bewisen,
Dat sal ic doen nae mijn vermach,
Bi u te bliven nacht ende dach
Sonder verdrach
Sonder besweer te sijn.


Och weerde boel, ic moet u altijt eren

Ende dienen u in al mijn tijt,

So worde ic alles trurens quijt

Ende lief, in jolijt

Uw eighen dienre wil ic sijn.


Belieft u wat, soet lief, dat laet mi weten,

Ghi sult mi winden altoos bereit,

Met u te liden goet ende quat,

Als ghi wel weet,

Ghi sult die liefste bliven

Ewich uw eigen,
Stadich sonder scheiden.