Download document

ANONIEM - Noch weet ick een schoen ioffrau fynNoch weet ick een schoen ioffrau fyn


Noch weet ick een schoen ioffrau fyn,

sy staet so vast in mynen sin.

Sy is gheprent int herte myn,

sy rooft my myn vyf sinnen.

Sy doet my treuren en lyden groot

en al met haerder minnen.

Troost sy my niet, soo ben ick doot,

wat mach sie daeraen winnen?