Download document

VOS, Arent Dircxz.Slaet op den trommele


Slaet op den Trommele van dirredomdeinne,

Slaet op den Trommele van dirredomdoes:

Slaet op den Trommele van dirredomdeine,

Vive le Geus, is nu de Loes.


De Spaensche pocken, licht als sneeuw vlocken,

De Spaensche pocken, loos ende boos:

De Spaensche pocken, onder sPaus rocken,

De Spaensche pocken, groeyen altoos.


De Spaensche Inquisitie, voor Godt malitie,

De Spaensche Inquisitie, als Draecx bloet fel:

De Spaensche Inquisitie, ghevoelt punitie,

De Spaensche Inquisitie, ontvalt haer spel.


Vive le Geus, wilt Christelick leven,

Vive le Geus, houdt fraye moet:

Vive le Geus, Godt behoed u voor sneven,

Vive le Geus, edel Christen bloet.


De Paus en Papisten, Godts handt doet beven,

De Paus en Papisten, zijn teynden haer raet:

De Paus en Papisten, wreet boven schreven,

Ghij Paus en Papisten, soect nu Oflaet.


Oflaet in tijts noch, Godts woort te krencken,

Oflaet in tijdts noch, u godtloos spel:

Oflaet in tijts, och, wilt u bedencken,

Oflaet in tijts, en valt Godt niet rebel.:


Tswaert is getrocken, certeyn Gods wraec,, naect,

Tswaert is ghetrocken, daer Joannes aff schrijft:

Tswaert is getrocken, dat Apocalipsis maect,, naect,

Tswaert is ghetrocken, ghy wert nu ontlijft.


Tonschuldich bloet, dat ghy hebt verghoten,

Tonschuldich bloet, roept over u wraeck:

Tonschuldich bloet te storten heeft u niet verdrooten.

Tonschuldich bloet dat dronct ghy met den Draeck.


U Vleyschen arm, daer ghy op betroude,

U vleyschen arm, beswijckt u nu:

U vleyschen arm, die u huys boude,

U vleyschen arm, wijckt van u schou.


Prince.

Princen, der Princelijcker Geusen Prince,

Princelick met u Gheest haer doch regeert:

Princelick drijvense u Eer, aldus bemintse,

Princelick wert u Rijck alsdan vermeert.