Download document

MICHAELIS, HannyOorlogsdagboek

…..
De mannen blijven nog altijd in de vastgeroeste overtuiging volharden, dat het de enige bestemming is van een meisje om te trouwen, zo mogelijk een sleep kinderen in de wereld te helpen en groot te brengen. Ze zijn dan ook onveranderlijk van mening, dat een meisje dat ongetrouwd is gebleven, als het ware aan haar doel is voorbijgeschoten en als diep beklagenswaardig beschouwd moet worden.

…..
Midden in de nacht werd ik wakker van een alarmerende bominslag. Ik stond even op om te kijken of er iets te zien was, en toen ik naar buiten keek en de zoeklichten zag aanflitsen, en ronkende motoren de stilte van de blauwe augustusnacht hoorde verstoren, zag ik met een vreemde ontroering vlak boven mijn hoofd de onsterfelijke Grote Beer rustig staan fonkelen. En plotseling werd ik me machtig bewust van Hitlers nieuwe (wan)orde in Europa, zó machtig dat het me de keel bijna dichtkneep.

…..
En toen, eenmaal thuisgekomen, terwijl de schoten van het afweergeschut onophoudelijk bleven knallen en de warme, droge lucht vervuld was van motorengeronk, toen pas kwam ik tot het volle besef van de hopeloze, benauwende toestand en toen begonnen de verschrikkingen van 5 eindeloos lange dagen, dagen vol geloei van luchtsirenes, vol angstaanjagend geronk van bommenwerpers, vol donderende schoten van de luchtafweergeschutten, vol beklemmende visioenen van vechtende Hollandse jongens en tot puin gebombardeerde steden.

…..