Download document

BODIFEE, Gerard

…..

Het ´zijn´ van God is niet een bestaan dat in de tijd verloopt, maar een bestendige, tijdloze, volkomen tegenwoordigheid. Voor een tijdloos bestaan is geen verleden dat voorbij is, geen toekomst die nog moet komen, maar is alles nù… Tijdloos bestaan is zuiver ´er-zijn, een bestendige aanwezigheid, die niet ontstaat en vergaat, maar is. Alle momenten zijn nu-momenten…. Het zijn van God is een volledig zijn.

…..

Het ik-zijn is wezenlijk tijdelijk. Je moet niet eeuwig willen bestaan… Niet ik besta dus eeuwigdurend, maar het ik dat ik ben zal nooit meer niet zijn… In wezen kan er maar één ik zijn, zoals ook het universum in wezen één allesomvattend ´nu´ is…. De verschrikkingen van de geschiedenis zijn het voorlopige tekort aan zijn en worden weggenomen in de loop van de ontwikkeling van de wereld

…..

De voltooide wereld is een veel/eenheid van elk ´ik´ en van elk ding dat op elk moment bestaan heeft en waarvan elk op zichzelf gegroeid is tot het ´al´. Dit eeuwige ´nu´ is het volkomen ´zijn´.

…..

De hemel verkondigt de glorie van God´ , jubelt de psalmist, maar de moderne astronoom observeert exploderende sterren en alles verzwelgende zwarte gaten. De grote Bouwmeester heeft een inferno geschapen…

…..

Het kwaad, dat zich in de werkelijkheid manifesteert, is wat in deze nog onvolkomen wereld aan het zijn ontbreekt. Het kwaad bestaat dus niet, het is een niet-bestaan, een tijdelijke deficiëntie van de werkelijkheid, … een restant leegte van voor het bestaan.

…..