Download document

DUMOLYN, JanMarginalen of radicalen

Het vertoog over de 'roepers en krijsers' tijdens stedelijke opstanden, voornamelijk in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen - Juni 2005 - Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2(2)

…..
Het best nog kunnen we de Vlaamse en Brabantse krijsers gelijkstellen met wat Eric Hobsbawm ‘the city mob’ of ‘het stedelijk gepeupel’ heeft genoemd: een beweging van alle klassen van de stedelijke armen, ongeorganiseerde paupers zowel als corporatief georganiseerde armen en zelfs kleine eigenaars, het menu peuple of de popolo minuto, die door middel van directe actie – rellen of opstanden – economische of politieke veranderingen wilden afdwingen, maar zonder specifieke achterliggende ideologie behalve misschien een fervent stedelijk chauvinisme. Het gaat hier over een ‘pre-politieke’ beweging van ‘primitieve rebellen’ van wie de plaats later zou worden ingenomen door het moderne industriële stadsproletariaat. De actie van dit stedelijk gepeupel, dat bestond sinds de klassieke oudheid tot een stuk in de twintigste eeuw, was volgens Hobsbawm misschien de vorm van sociale agitatie met het langste ononderbroken bestaan, en speelde op die manier een belangrijke rol in de politieke evolutie van de moderne wereld

…..