Test
Download document

DE HAAN, Jacob IsraëlHet Hebreeuwse lied


Laat mij maar moede zijn en of gehuiver

Van angst en afschuw martelt door mijn hart,

Toch vind ik troost in zenuwzieke smart

In het Hebreeuwse lied, wonderzoet-zuiver.


Luid-juichend zingt Alkabitz, de Leviet,

Hoe verheugd hij de Heilige Sabbath beidt

En hoe droef-troostend klaagt de avondzang niet

Waarmee de vrome zijn Sabbath uitwijdt.


Ik ben één van hun Volk en hunne zang.

Zing mijn lied, want langs ’t gejaagde pad

Leed één volk meer dan mijn volk smaad en pijn?


Dus werd dit wat ik bovenal verlang,

Meer dan de vriendschap, meer dan de aardse schat:

Dichter van mijn verdreven volk te zijn.