Download document

HAVANK…..
De man in kwestie was lang en mager, met een griezelig dunne nek. De mond was dun en wrang en wreed. Het profiel met de agressief naar voren gepunte kin was hard, en het had zo van terzijde gezien iets van een roofvogel.

…..


Het mysterie van Sint Eustache

…..
Carlier vond het raadzamer te zijgen. Het enige antwoord had een hatelijkheid kunnen zijn, en de hoofdinspecteur had een zware avond achter de rug.

‘En nu aan het werk, Carlier. Het merkwaardigste komt nog.’ Hij haalde een bos lopers voor de dag, en begon het schrijfbureau, dat naast de divan stond, open te maken, en de laden te onderzoeken. ‘Neem jij die aan de andere kant onder handen, Carlier.’

‘Uitstekend, hoofdinspecteur, hebt u iets bepaalds op het oog?’ Het is mijn ondervinding, dat als een misdadiger eenmaal een fout maakt, hij er meer maakt,’ leraarde Silvère schoolmeesterachtig.

‘Dus al net als de politie,’ meende de Schaduw.

Lade voor lade werd nauwkeurig onderzocht. ‘H’m, h’m’,’ zei Carlier eensklaps. Hij hield een stuk papier voor zich uit, en knikte goedkeurend. ‘Wat is dat?’ vroeg Silvère nieuwsgierig. De Schaduw keek hem over zijn brillenglazen nauwlettend aan.

‘Dit,’ zei hij, terwijl hij zich breedvoerig in de bureaustoel zette, ‘is de merkwaardige ontdekking van de merkwaardig slimme Schaduw. Luister, hoofdinspecteur Silvère, dit is een brief van de “Société Générale” te Parijs, gericht aan Monsieur Syl. la Blanche:
…..