Test
Download document

ANONIEM

Lunds lied

…..

Tue wijfliic oghen

wel heten moghen

Een grondeloes meer

Dar menich inne

slijfs dor die mi n ne

Mist sonder weer

Verdoelt verseylt benic te verre

In haer oghen die hen verren

Van mi daer ic af ver erre

Int diep grondeloes vueden er[r]en

Moet ic iet langher merren

Waer mier als veel als menich sterre

Staet int tfirmament dier sterr[en]

Ic verdorue s[.]e[n] seegt mijn werre

Op hope clagic haer dan mijn werren

Dat ic dlijf moghe [o]ntscherren

Die mint waer sijns
als v[...] [...] rijns

Stroem heeft droppe

Hi muest verquelen
wil[.] haer helen

Sijns herten hope.

…..