Download document

VAN VLIET, Paul


Ik drink op de mensen

Ik drink op de mensen
Die bergen verzetten
Die door blijven gaan met hun kop in de wind
Ik drink op de mensen
Die met vallen en opstaan
Blijven geloven
Met het geloof van een kind.

Ik drink op de mensen
Die dingen beginnen
Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn
Ik drink op de mensen
Van wagen en winnen
Die niet willen weten van water in wijn.

Ik drink op de mensen
Die blijven vertrouwen
Die van te voren niet vragen
‘Voor hoeveel’ en ‘waarom’
Ik drink op de mensen
Die dóór blijven douwen
Van doe het maar wél
En kijk maar niet om.

Ik drink op de mensen
Die alles verloren
Die weg zijn gezakt
En zijn ondergegaan.
Ik drink op de mensen
Die terug bleven vechten
En daarna herboren
Weer op zijn gestaan.

Ik drink op het béste
Van vandaag en van morgen
Ik drink op het mooíste waar ik van hou
Ik drink op het maximum
Wat er nog in zit
In vandaag en in morgen
In mij en in jou!!


Er is nog zoveel niet gezegd


Er is nog zoveel niet gezegd

Er is nog zoveel doodgezwegen

Door jullie en door mij

In nachten dat wij wakker lagen

Op onvoltooid verloren dagen

Door jullie en door mij

Zoveel nog niet uitgesproken

Zoveel waarheid nog ontdoken

En het heeft zo voor de hand gelegen

Bij jullie en bij mij

Er is nog zoveel niet gezegd

Er is nog zoveel doodgezwegen

Opgekropt en weggestopt

Stilgesust en zoetgekust

Afgeschoven... weggewoven

Door jullie en door mij


Er is nog zoveel niet gezegd

Er is nog zoveel doodgezwegen

Door jullie en door mij

Er is nog zoveel blijven hangen

Stille drift, verdrukt verlangen

Van jullie en van mij

Zoveel grond nog niet ontgonnen

Zoveel plannen niet begonnen

Vragen die geen antwoord kregen

Van jullie noch van mij

Er is nog zoveel niet gezegd

Er is nog zoveel doodgezwegen

Wel gedacht maar niet verteld

Afgewacht en uitgesteld

Doorgeschoven... weggewoven

Door jullie en door mij.


Jij bent het beste wat mij is overkomen

Jij bent het beste wat mij is overkomen
Jij hebt het mooiste uit mij omhooggetild
Door jou heb ik toch nog kunnen reiken aan mijn dromen
Aan wat ik ooit had willen zijn
Aan wat ik altijd heb gewild

Door jou kreeg ik de vrijheid om te kunnen kiezen
Door jou heb ik het hoogste en het diepste opgezocht
Door jou heb ik gewonnen, juist door dingen te verliezen
Door jou heb ik alles 'op de groei' gekocht

En als ik ooit, verslagen of doodgelopen
Zal neigen naar berusting en naar: "Goed, dat was het dan"
Zal ik door jou, ondanks alles, op morgen blijven hopen
En verder zoeken, nieuw verzinnen
Weer proberen en beginnen
Aan een volgend hoofdstuk en een beter plan

Jij bent het beste wat mij is overkomen
Omdat jij in mij geloofde en zei dat ik het kon
En omdat jij zei dat ik het beste was wat jou is overkomen
Heb jij mijn grens verlegd
Voorbij mijn horizon


Vlaanderen

En als ik weg wil zijn, ga ik naar Vlaanderen

Even weg van Holland en Vlaanderen is dichtbij

En als ik vrij wil zijn, ga ik naar Vlaanderen

Ik voel me zoveel lichter als ik Vlaanderen binnenrij.

Even weg van alle dingen, die ik thuis vaak moet verdringen

Nieuwe dagen, nieuwe nachten, open voor het onverwachte

Ik voel mij in Vlaanderen zorgeloos, ik voel me in Vlaanderen vrij.


En als ik lachen wil, ga ik naar Vlaanderen

Want ze lachen niet zo gauw, maar als ze lachen is het echt.

En als ik praten wil, ga ik naar Vlaanderen

Waar het laatste woord voorlopig nog door niemand is gezegd.

Waar gesprekken altijd duren

Tot de eerste morgenuren

Waar ze eindloos kunnen drammen

Waar de ruzie op kan vlammen

Waar de redetwist uiteindelijk bij het bier weer wordt beslecht…..

En als ik droevig voel
Wil ik naar Vlaanderen
Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt
En als ik heimwee heb
Wil ik naar Vlaanderen
Omdat in Vlaanderen mijn heimwee ongemerkt versmelt
Mijn eeuwenoud verlangen
Dat in Vlaanderen is blijven hangen
In de dorpen, in de steden
Met een rijk, maar zwaar verleden
Dat Brussel in zijn logboek niet of liever niet vermeldt

Ik verlang naar jou, dus kom naar Vlaanderen

Ik kan hier nog niet weg, want ik heb hier nog te doen

Als je naar mij verlangt, kom dan naar Vlaanderen

Dan laat ik het je zien: Vlaanderen van nu en dat van toen

De mensen en de dingen waar ze in Vlaanderen van zingen

Ik blijf hier nog wat spelen, maar we kunnen Vlaanderen delen

Want Vlaanderen komt dichterbij met ieder nieuw seizoen